CAT ESP
< tornar

Obra | Remodelació dels accessos a la Fira de Girona | Enderroc de la façana superior | Agost 2018

Girona .- A OSG Serveis Grup com a empresa constructora d’obra nova a Girona i província,  hem rebut l’encàrrec  de remodelar els accessos al Palau de Fires Girona. Per dotar l’edifici d’una gran entrada principal, s’ha d’enderrocar gairebé  tota la façana a nivell de planta baixa.

Durant la tercera setmana del mes d’agost, un cop apuntalada la façana planta superior, s’ha procedit a fer un tall horitzontal i dos de verticals, marcant la nova obertura. Per aquesta tasca s’ha utilitzat una maquina talladora radial, ancorada sobre guies a la paret, amb un disc de diamant de 70 cm de radi.

Tot seguit s’ha procedit a l’enderroc manual de la paret de 35 cm de gruix per salvar tots els tubs i instal·lacions que hi passen per darrera de la mateixa.

Finalment s’ha enderrocat la paret en la seva totalitat, amb l’ús de maquinària, obtenint d’aquesta manera l’obertura final desitjada.

Si la teva empresa o entitat necessita una remodelació del teu edifici, pots:

o també et pot interessar