CAT ESP
< tornar

Obra | Remodelació del Palau de Fires de Girona | Fi primera fase – Remodelació accessos | Desembre 2018

Girona .- A OSG Serveis Grup com a empresa constructora d’obra nova a Girona i província,  vàrem rebre l’encàrrec  de remodelar els accessos al Palau de Fires de Girona. Per dotar l’edifici d’una gran entrada principal, es va enderrocar gairebé  tota la façana a nivell de planta baixa.

Desprès de tres mesos de remodelació dels accessos al Palau de Fires de Girona, ja podem donar per enllestida la primera fase de remodelació del Palau de Fires de Girona, que passa a ser un recinte multifuncional, i que va estrenar la seva nova façana principal amb la celebració de la  Pista de Gel que cada any es fa per aquestes dates amb motiu de les Festes de Nadal.  Totes aquestes tasques de remodelació, fan que el Palau de Fires hagi millorat l’accessibilitat i mobilitat, i dins del termini previst de lliurament.

Us expliquem com han estat les obres per adequar el Firal a la nova normativa  d’usos i seguretat.

Porta d’accés principal  Fira de Girona (davant el Parc de la Devesa)

Un cop feta l’obertura total de la façana  est que dona al parc de la Devesa,  hem anul·lat la rampa interior d’accés al recinte, i en el lloc on hi era la mateixa, s’ha emplenat  amb una capa  formigó H-25 d’entre 10 a 20 centímetres de gruix, amb una malla electrosoldada de 15 x 30 i 6 mil·límetres de gruix (Ø 6 mm). L’acabat final de la superfície  és un acabat lliscat mecànicament amb pont d’unió (amb làtex) entre  el formigó vell i el nou.

També s’han fet els treballs de la façana est, a la porta d’accés que a partir d’ara passa a ser la porta d’accés principal al Palau de Fires de Girona i que fa que el recinte firal s’integri amb el Parc de la Devesa. Aquests treballs  han consistit  en la construcció d’una estructura metàl·lica amb perfils tubulars de diverses seccions i recoberta amb planxa d’un mil·límetre i mig. Un cop feta aquesta estructura que té vol d’aproximadament un metre des de la façana s’ha pintat amb pintura anticorrosiva.

S’aprofita el mateix material de xapa 1,5 mm per fer uns caixons metàl·lics superiors. Amb aquesta estructura per amagar totes les instal·lacions que transcorren per la façana principal, com ara les escomeses per la lluminària, els tubs del sistema antiincendis, canonades de sanejament, xarxa de dades, etc.

Per finalitzar part de la façana principal i portes de sortida d’emergència, s’han col·locat portes de sortida d’evacuació doble, fabricades amb perfil de ferro lacat, tipus Jansen i vidre laminat 5.5.2 mm, amb el seu corresponent pany antic-pànic de barra.

Un cop massillat tot els punts de soldadura i repassada la planxa d’aquesta estructura, s’ha aplicat una capa final d’esmalt setinat de color marró.

Provisionalment s’han fet servir envans amb plaques de cartró-guix per fer el tancament provisional del recinte firal, que ha continuat amb la seva activitat de fires i exposicions.

Accés lateral  Fira de Girona (Accés per Zona Palau de Justícia)

L’accés lateral que dona al Passeig de la Devesa,  davant del Palau de Justícia de Girona, també s’ha ampliat al doble de la seva capacitat de transit, realitzant una obertura que abasta la totalitat de la finestra que té a sobre. Per donar més estètica a l’obertura s’ha construït un revestiment perimetral amb el mateix material de xapa  metàl·lica de 1,5 mm que l’utilitzat a la façana principal, incorporant un envà central divisori amb la mateixa xapa d’un mil·límetre i mig de gruix.

Accés lateral Fira de Girona (Zona Palau de Justícia) | Ampliació al doble de la seva capacitat

Accés lateral Fira de Girona (Zona Palau de Justícia)
Ampliació al doble de la seva capacitat

Obertura lateral  Fira de Girona (Accés per Zona Auditori)

Per l’obertura lateral del fons del recinte firal que dona a la zona de l’Auditori de Girona, s’ha ampliat la rampa exterior amb formigó H-25, amb un gruix que va dels 15 centímetres de gruix a la zona més baixa fins els 20 centímetres. S’ha raspallat el formigó per donar-li un acabat rugós antilliscant.

L’obertura final d’aquest porta lateral  desprès de tallar la façana  amb una màquina talladora radial que es va ancorar a la paret, ha quedat de 3 metres 80 centímetres d’ample i 3 metres d’alçada.  Aquesta nova sortida d’emergència, gràcies a les noves mides passa a ser una sortida d’emergència amb dues fulles corredisses i que incorporen  portes d’evacuació doble cada fulla. S’ha fet aquesta instal·lació de porta corredissa amb dues funcionalitats:  Per una banda serveix per donar accés als expositor i els seus vehicles a l'hora de muntar i desmuntar les diferents fires i exposicions que rep el Palau de Fires de Girona, i com a segona funcionalitat com porta d'evacuació en cas de produir-se alguna situació d'emergència que obligui a l'evacuació dels visitants i personal dels expositors amb celeritat.

La porta està totalment operativa i connectada a la central d'alarmes amb obertura automàtica en cas d'incendi. S'ha fet de xapa de ferro i s'ha acabat amb una capa de pintura setinada de color marró.

 

Obertura lateral central  Fira de Girona (Accés per Zona Auditori)

Amb la finalitat de dotar al recinte firal d'una zona de càrrega i descarrega per a vehicle de gran tonatge,  l'obertura lateral central del recinte firal que dona a la zona de l'Auditori de Girona s'ha modificat amb la construcció d'una gran porta basculant de 4 metres d'alt per 3 metres d'amplada, i als laterals d'aquest accés s'han fet dues portes dobles d'evacuació a banda i banda d'aquesta porta basculant. Tota la instal·lació s'ha muntat sobre una estructura metàl·lica tubular de perfil quadrat de 80 mil·límetres i 4 mil·límetres de gruix, i s'ha recobert amb xapa metàl·lica d'un mil·límetre i mig.

Construïda la porta basculant, s'ha pintat amb pintura anticorrosiva, s'ha massillat els diferents punts de soldadura i un cop allisada s'ha pintat amb una capa d'esmalt setinat de color marró. Les dues portes d'evacuació s'han fabricat amb perfil de ferro lacat, tipus Jansen i vidre laminat 5.5.2 mm, amb el seu corresponent pany antic-pànic de barra, que han quedat instal·lades amb els vidres de la part superior. Aquestes portes  serveixen per donar compliment als nous usos del recinte firal amb la funcionalitat de portes d'evacuació, però en ser construïdes de vidre, també  donen més lluminositat a l'interior aprofitant al màxim la claror natural de l'entorn.

Millora l'accessibilitat al recinte firal

A més per millorar l'accessibilitat als camions per aquesta porta, s'ha enderrocat el revestiment ceràmic que tenien dues de les columnes interiors, deixant al descobert els pilars rodons de formigó existents. Continuant amb la millora de l'accessibilitat,  s'ha construït una rampa per facilitar l'accés al recinte firal. El material emprat ha estat el  formigó H-25 juntament amb un malla electrosoldada de 15 x 30 de vareta de 6 mil·límetres de gruix (Ø 6 mm), amb un gruix que va dels 15 centímetres de gruix a la zona més baixa fins els 20 centímetres. S'ha allisat el formigó per donar-li un acabat idèntic amb el ja existent al recinte.

Si la teva empresa o entitat necessita una remodelació del teu edifici, pots:

o també et pot interessar

La nostra obra als mitjans de comunicació: El Gerió digital i noticies de l'Ajuntament de Girona.