CAT ESP
< tornar
mur de gabions Aiguaviva - OSG Serveis Grup

Obra Nova | Construcció d’un mur de contenció al Centre Polivalent d’Aiguaviva (Girona)| Mur de Gabions | Maig 2018

Aiguaviva.- A OSG Serveis Grup com a constructora d’obra nova a Girona i província, estem fent les obres de construcció per crear i consolidar un mur de contenció al centre polivalent d’Aiguaviva (Girona).

Mur de gabions al centre polivalent d’ Aiguaviva

S’han  fet els treballs per construir un mur de gabions al centre polivalent d’Aiguaviva. Aquest mur de gabions té dos nivells amb una amplada final de 150 centímetres  a la part inferior i de 100 centímetres a la part superior, i està format per  una malla electrosoldada d’alta resistència i reomplerta amb pedra granítica de 120/180 mm de granulometria. El tub negre vertical que es pot veure a les fotos és l’encofrat, que posteriorment s’omplirà amb formigó HA250, i que servirà per ancora lesa faroles que s’instal·laran a la part superior del mur.

Galeria d’imatges: