CAT ESP
< tornar

Obra Civil. Instal·lacions interiors a la Llar d’infants de Camós – Juliol 2016 –

La instal·lació més característica és la il·luminació que s’ha d’adaptar a l’arquitectura de l’edifici amb sostres molt alts i passadissos en forma d’ona.

Per solucionar la gran distància entre forjats s’ha optat per estructures fluorescents suspeses amb tensors d’acer que despengen les lluminàries fins a una alçada de 2.8m. Atès que estem en compliment del Codi Tècnic, la filera de llums més propera a les obertures exteriors s’ha equipat amb regulador d’intensitat de manera que en cas que la llum provinent de l’exterior sigui suficient, aquesta filera es manté apagada i en cas contrari s’encén.

D’altra banda pel que fa a la il·luminació del passadís de l'edifici, arquitectònicament s'ha executat en forma d'ondulacions i la solució executada ha consistit a copiar la silueta de la paret al sostre, de manera que els ulls de bou segueixen la mateixa forma.

Properament finalitzarem la instal·lació de calefacció amb una caldera de biomassa de la que descriurem les principals particularitats