CAT ESP
< tornar

Canalitzacions | Nova Rasa de Mitja Tensió a Cassà de la Selva – Girona (Març 2018)

A OSG Serveis Grup com a empresa canalitzadora  de llum de Mitja Tensió (MT),  han començat els treballs per a la formació d’una rasa de Mitja Tensió al costat del Polígon  Poliuresa de Cassà de la Selva de Girona. Les obres de canalització afectaran la pista forestal que hi ha al costat d’una nau industrial  i que serviran per donar servei al nou centre de transformació (CT). La rasa s’ha practicat en terreny natural a una fondària de 1 metre i 10 centímetres, on s’ha col·locat  un doble entubat de 200 mm i s’ha fet un prisme formigonat per assegurar la canalització.

Algunes fotos de les obres de canalització al Polígon: