CAT ESP
< tornar
Nova Rasa Canalització de Baixa Tensió a Olot - Carrer Estorc i Xiques

Canalitzacions | Nova Rasa de Baixa Tensió a Olot (La Garrotxa, Girona) | Abril 2018

A OSG Serveis Grup com a empresa canalitzadora, hem començat els treballs per a la formació d’una nova rasa de Baixa Tensió a Olot(La Garrotxa). Les obres de canalització afectaran el Carrer Estorc i Xiques, i serviran per soterrar diferents trenats d’estesa elèctrica aèria existent a la via.

Canalització de circuits de Baixa Tensió

L’obertura d’aquesta rasa s’ha realitzat a la vorera que té una llargada de 122 metres i  que en alguns trams només tindrà un sol circuit de Baixa Tensió, i en altres en tindrà 2 circuits. Per requeriment de l’Ajuntament d’Olot, es farà la reposició de la vorera en tota la seva amplada i la canalització quedarà entubada amb un tub corrugat de 160 mm. També hi ha un tram de 40 metres per la calçada i uns 11 metres de 2 pasos de carrer amb 4 tubs de 160 mm tot formigonat.

Per requeriment municipal, s’aprofitarà la mateixa rasa per canalitzar les telecomunicacions en aquesta zona, passant 2 corrugats de 90mm i col·locant les arquetes especifiques subministrades per l’Ajuntament d’Olot.

Galeria de Fotos: