CAT ESP
< tornar
Treballs de formació de Rasa Baixa Tensió a Cala Sa Tuna de Begur

Canalització | Obertura de Rasa de Baixa Tensió a Cala Sa Tuna de Begur (Costa Brava, Girona) | Març 2018

A OSG Serveis Grup com a empresa canalitzadora, hem començat els treballs per a la formació d’una rasa de Mitja Tensió a Cala  Sa Tuna de Begur (Costa Brava, Girona). Les obres que afecten a aquesta platja sermiurbana, considerada una de les més pintoresques de la Costa Brava, tindran una durada de 3 setmanes, amb previsió de tenir-les enllestides abans de la Setmana Santa d’enguany.

 Obertura de rasa

Degut a que el paviment de la plaça i els carrers que donen accés a la Cala Sa Tuna, tenen un disseny de panot ceràmic, l’obertura i formació de la rasa per a la canalització de baixa tensió, s’ha fet amb molta cura, retirant manualment els panots  que seran reutilitzats posteriorment.  Donada la proximitat de les façanes de les cases, així com la ubicació de les pèrgoles dels restaurants que hi ha a la plaça, un cop retirats el panots, el conductor de la mini retroexcavadora, amb molt de rigor i precisió, ha excavat la rasa de 40 cm d’amplada i 80 cm de fondària.

Col·locació dels tubs corrugats

Aquesta setmana, a més de formar la rasa,  els treballs que s’estan realitzant són la col·locació  dels tubs vermells corrugats de canalització  dins la mateixa. Aquest tipus de tub, que en un extrem porta un junta negra engomada que garanteix l’estanquitat de les connexions entre tubs de la canalització,  són els recomanats per a fer l’entubat posterior del cable elèctric de Baixa Tensió que donarà el subministrament elèctric.  Un cop alineats els diferents ramals, es  procedirà a tapar els tubs d’aquesta canalització amb sauló, un tipus de sorra molt habitual als vorals dels rius, i que és perfecte per al drenatge i senyalització de les canalitzacions.

Reposició del paviment de panot ceràmic

Finalment, desprès de vàries setmanes de treballs, es farà la reposició del paviment de panot ceràmic, que s’ha reservat en un costat de les obres, i es farà la substitució de les peces trencades, s’anivellarà correctament cada un dels panots mantenint les juntes de separació entre panots per un adequat drenatge de les pluges.

Esperem que els veïns i visitants de la Cala Sa Tuna no pateixin moltes molèsties per aquestes millores en el subministrament elèctric, i que en breu puguin gaudir d’aquesta bonica platja que forma part del Camí de Ronda.

Us deixem algunes fotos i vídeos dels treballs que porten fets fins a la data. Més endavant us informaren del fi d’obra d’aquesta canalització i del seu resultat final.